INTRO

Hej och välkommen till vår digitala kurs i självbiografiskt skrivande ”Skriv ditt liv”!

Vi som ska lotsa dig genom kursens olika moment heter Anne Olsson och Paul Ström. Vi har i många år lett skrivarutbildningar på Fridhems folkhögskola, såväl långkurser som korta veckokurser.

Kursen består av tre delar.

Börja skriva:

Här får du hjälp att skapa en struktur att samla skrivandet i.

Inspiration:

Därefter kommer ett avsnitt vi kallar Tio teman. Här hittar du frågor, fotografier och filmade berättelser som är tänkta att inspirera till egna minnen och berättelser.

Bearbetning:

Som avslutning kommer ett avsnitt som behandlar olika ideer till att fortsätta jobba med det nu ganska digra material du nu samlat på dig.