Om materialet

Skriv ditt liv är producerad 2012 av Anne Olsson och Paul Ström för Fridhems folkhögskola och Folkbildningsnätet.

Hur gjorde vi?

En sommarkurs i självbiografiskt skrivande på Fridhems folkhögskola födde idén att göra något liknande på nätet. Vi ville att sidan skulle krylla av inspiration till att skriva självbiografiskt. Vi anlitade en filmare/ljudläggare, som var med i planeringen hela tiden. Inspelningarna skulle visa människor som berättade händelser ur sina liv kopplade till någon av de tio kapitelrubrikerna. Filmerna lades upp på Youtube men flyttades sedan till Search9. Vi ville ha fotografier som också anknöt till rubrikerna, och dessutom – eller huvudsakligen – ett antal frågor som skulle kunna lotsa deltagaren in i skrivandet. Inspelningarna av filmerna skedde huvudsakligen under sommarmånaderna. Fotografierna har vi hittat hemma i våra släktfotoalbum samt i antikvariat utomlands. Vi har kompletterat med nytagna bilder på framförallt leksaker och saker gjorda i slöjden. Under rubriken Andra saker finns dessutom ett stort antal bilder tagna av projektets kontrakterade fotograf. Själva sidan har tillverkats i WordPress och flyttats över till folkbildningsnätets webb.

Vi har under resans gång gjort en del spridningsaktiviteter på olika skolor och bibliotek, men huvudparten av spridandet kommer när vi har sidan färdig. Vi vill länka den till folkhögskolor, bibliotek och andra ställen där man bedriver kurser i självbiografiskt skrivande, eller där det finns människor som skulle kunna vara intresserade. Museer, läscirklar, hembygdsföreningar, släktforskare. Vi tänker lansera sidan med hjälp av pressen samt de vykort med länken vi tänker trycka och skicka ut till ovanstående.

Skriv ditt liv

Namnet Skriv ditt liv är också titeln på en handbok i livsberättande skriven av Jenny Eklund. Denna digitala kurs och handboken är två åtskilda verktyg för självbiografiskt skrivande, men som på olika sätt kompletterar varandra. Vi har fått Jenny Eklunds vänliga medgivande att få använda namnet Skriv ditt liv även till vår digitala kurs. För mer info om Jenny Eklund och hennes projekt, se www.jennyeklund.se.

Tack!

Tack till alla er som delade med er av era berättelser!

Feedback

Vi tar gärna emot feedback på sidan och hur ni har använt materialet: skrivdittlivoer@gmail.com. Skicka inga texter, vi har tyvärr ingen möjlighet att läsa och ge respons.


Creative Commons-licens
Skriv ditt liv av Anne Olsson & Paul Ström är licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported licens.
Based on a work at http://skrivdittliv.oer.folkbildning.net.