SKOLAN

Här kommer först frågor som inspirerar till skrivande. Därefter kommer bilder och filmade berättelser.

Frågor:

Hur såg det ut i ditt första klassrum? Lukt? Ljud?

Hur var din första skoldag?

Hur var din första lärare?

Något ämne som var speciellt roligt eller förhatligt?

Någon lärare du gillade eller avskydde? Varför?

Hur var högstadie- eller realskoletiden?

Var du en duktig elev?

Skolkade du någon gång? Varför?

Hur var hemkunskapen?

Vad minns du från gymnastiklektionerna?

Någon klasskamrat du minns?

Blev någon mobbad? Orättvist behandlad?

Minns du något avbrott i vardagen, t ex fluortanten eller Stenmarks  åk?

Minns du någon dramatisk händelse från skoltiden?

Vilken av alla dina lärare skulle du vilja träffa nu? Vad skulle du säga till den?

Se filmerna och fotografierna.

Ta god tid på dig.

LINKANS ÄPPLEN (Se filmen på YouTube istället)

MAX OCH TRÄBENET (Se filmen på YouTube istället)

MAX OCH HUNDEN (Se filmen på YouTube istället)

KERSTINS PIANOKONSERT (Se filmen på YouTube istället)

AGNETA BÖRJAR SKOLAN (Se filmen på YouTube istället)