Bearbetning

Nu har du samlat på dig en massa texter. Hur ska du nu gå vidare? Hur ska det hela struktureras? Var behöver det fyllas på?

Här följer några tips:

- Det kan vara bra att göra en tidslinje för din egen skull. Skriv händelserna i krolonigisk ordning. Detta kan kanske vara modellen du använder dig av för slutfasen.

- Du kan också laborera med tidslinjen, välja ut ett avsnitt som du tycker är mest intressant eller laddat, som placerar dig i berättelsen och presenterar dig för läsaren. Det kan vara en text som fungerar som grind in i resten av texten, som öppnar texten för läsaren.

- Kanske vill du börja med slutet av berättelsen, dvs skapa en ram kring ditt skrivande. Du kan presentera det du gör just nu, dvs sitter och minns ditt liv. Kolla till exempel Doris Lessing, Torgny Lindgren. Du kan använda din ram och landa i nuet här och där i din berättelse, kanske för att göra ett tidshopp, kanske för att göra en övergång från något svårt till något lättare. På slutet kan du också återknyta till ramen, till uppdraget du gav dig själv i början. Kolla hur Janet Frame gör i sin självbiografiska bok.

- Dialoger kan lätta upp texten och skapa ökad närvaro för läsaren. Nu kan man ju inte minnas ordagrant vad folk har sagt, men som läsare köper man den fabriceringen.

- En annan sak att tänka på är detaljerna i miljö- och personbeskrivningarna. Några få men väl fångade detaljer fungerar oftast bättre än ordrika beskrivningar som har ambitionen att ta med allt.

- Om du använder metaforer så kolla att de inte tar ut varandra. Häromdagen hörde jag någon säga att ”man måste se upp så man inte målar in sig i en kostym som är för stor att ro iland”.

- Försök undvika klichéer, låt någon läsa igenom din text med klichée-radarn på. Eller läs högt, då brukar man upptäcka alla konstigheter.

- Försök undvika allmänna, förstärkande ord som väldigt, oerhört, fantastiskt. Visa hellre i handling.

- Fundera på vem som ska läsa texten. Vill du nå ut till många eller skriver du mest för dig själv? Har du en speciell läsare du skriver för? Välj det som inspirerar dig mest när du skriver! Sedan kan du ju bestämma vad du gör med manuset när det är färdigt.

- Försök undvika att hamna i redovisningstvånget, ta inte med allt utan välj och gallra.

- Håll din berättelse och ditt språk enkelt. Krångla inte till det!

- När du känner dig nöjd och färdig med din text kan det vara bra att skriva om inledningen och avslutningen ett par gånger. Fundera på hur du vill att läsaren ska komma in i din berättelse. Vill du rita kartan först eller vill du fånga läsaren genom att börja mitt i något spännande? Avslutningen kan med fördel anknytas till inledningen.

 

Ja – nu är det bara att skriva. Lycka till!