Börja skriva

Börja med att skapa en mall, en struktur för skrivandet.

Gör så här:

Skapa tio kapitelrubriker. Det kan vara tio rader ur en dikt du tycker om, tio låttitlar, tio slumpvisa ord eller meningar ur dagens tidning, tio namn på personer, gator osv, tio maträtter, tio växter.

Fler förslag:

Slå upp sidan 40 i tio olika böcker, välj ett ord eller uttryck i första stycket och använd det som rubrik.

Eller skriv ner tio meningar du hör på tv en kväll.

Tio repliker du fångar upp på bussen, tio klädesplagg, möbler, kakor osv.

Gå nu vidare till INSPIRATION