Inspiration

I menyn till höger ser du tio teman, och under varje rubrik finns frågor, fotografier och filmer. Välj ett tema och ge dig gott om tid att fundera på vad du minns kring de bilder, filmer och frågor du fått. Skriv dina minnen under en av dina kapitelrubriker. Du behöver varken vara kronologiskt korrekt eller göra dina olika teman i någon speciell ordning, bara skriv det du har lust till under den kapitelrubrik du känner passar.

Ett exempel på hur det skulle kunna se ut:

 

Kanske framkallade kapitelrubriken Spår bilden av våta fotspår på golvet i simhallens omklädningsrum. Kanske dök då då lukten av klor upp, kanske kylan under fötterna, kanske köldknottriga armar. Och de här minnena passar in under avsnittet Simma. Så då är det bara att börja skriva ner minnena och placera dem där.

Kapitelrubrikerna är avsedda att vara en hjälp för dig att ha ett ramverk till ditt skrivande. Det kan hända att olika kombinationer av tema och rubrik kan få minnet att slå en kullerbytta man inte kunnat förutsätta. Kombinationerna är ju också oändliga – om man tar rubriken Spår och kopplar den till temat Semester dyker kanske en tågresa upp? Och så vidare.

Försök ha något skrivet under varje tema innan du går vidare.

Bry dig inte om att ändra och peta i första stadiet. En modell kan vara att skriva dig igenom hela materialet och därefter hitta den struktur du vill använda. Du kan också skriva nytt på förmiddagen och redigera på eftermiddagen, om det känns som en framkomlig väg.

När du har skrivit dig igenom våra teman kan du hitta på nya, egna. Husdjur till exempel. Eller Att flytta, Klädesplagg osv. Du kan också göra fler kapitelrubriker. Det som gör materialet så omfattande är alla kombinationsmöjligheter av kapitelrubriker och teman.